Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
USPOSABLJANJA KocPI


Spoštovani člani KocPI – ja, Kompetenčnega centra za kadre papirne in papirno predelovalne industrije!


V prilogi najdete utrinke s sejma INPAK. Ker želimo, da strokovni posveti ostanejo dostopni širšim partnerjem in javnosti tudi po končanem sejmu smo vse posvete posneli v obliki videlo predavanj, ki jih najdete na spletni povezavi: http://kocpi.mitv.si/asset/QdSfzDwSP7eAbLE7A

 

V žeji da čim bolj koristno uporabite sredstva namenjena izobraževanju, Vas vabimo na sledeče dogodke:

7.11.2014

 • 17. konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) 2014, organizator Planet GV. Vas zanima kako izboljšati delovno uspešnost vaših sodelavcev? Želite spoznati preizkušene metode in dobre prakse pri spremljanju delovne uspešnosti iz uspešnih podjetij? Več o konferenci najdete TU!

12.11.2014

 • Inštitut za celulozo in papir organizira strokovni seminar o osnovah papirništva in uporabi papirja za tisk. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z nabavo, prodajo in uporabo pisalnih in grafičnih papirjev. Strokovnjaki ICP vam bomo na poljuden in zanimiv način predstavili osnove papirništva in vam na praktičnih primerih poskušali odgovoriti na vprašanja o tem, kaj je potrebno vedeti ko nabavljamo papir, o karakteristikah papirja za različne uporabe, kje in zakaj prihaja do napak v naročanju in kvaliteti končnih izdelkov. Več o seminarju najdete v TU. Člani KoCPI-ja se lahko udeležijo seminarja BREZPLAČNO. 

19. in 20.11. 2014

 • MEDNARODNO SREČANJE SLOVENSKEGA PAPIRNIŠTVA, letos na temo »Iz tradicije v prihodnost«.  Več na Dnevi papirništva... SREČANJE PARTNERJEV bo potekalo v okviru Dnevov papirništva in sicer 19.11. ob 15:00. Se vidimo na Bledu.

 25. in 26.11.2014

 • PTS Paper and Imaging Symposium München; vsebina in prijavnica sta na voljo TU. Najavo pošljite gospe Gregorič.

 

NAPOVEDUJEMO:

 • ISEGA delavnica – Embalaža v stiku z živili; okvirni termin je druga polovica januarja 2015. Več informacij dobite na lidija.zupancic@icp-lj.si 
 • OGLED SEJMOV V TUJINI: prilagamo ponudbo za ogled sejma EMBALLAGE v PARIZU.
 • POVEZOVALNI DIALOG:nadaljevanje prve delavnice sledi predvidoma v decembru. 

   

 

ŠOLA ZA EMBALAŽERJE

Podroben program najdeteTU. Predavanja so organizirana ob ponedeljkih z začetkom ob 14:30.

Naslednji termini in lokacije:

 

Termin

Delavnica

Trajanje v šolskih urah

Lokacija

4.nov

DELAVNICA 14: Organizacija dela in zagotavljanje kakovosti embalaže (A. Kozjek )

6

Eurobox d.o.o.

10.nov

KONČNO PREVERJANJE ZNANJA  (V. Kranjec, A.Kozjek)

6

Eurobox d.o.o.

Za uspešen zaključek Šole za Embalažerje se šteje če ste se udeležili vsaj 75% vseh delavnic in uspešno prestali končno preverjanje znanja.

Lahko se udeležite tudi posameznih delavnic na Šoli za Embalažerje

Spodaj imate nanizanih nekaj izvajalcev s katerimi smo v preteklosti dobro sodelovali. Na njihovi spletni strani lahko pregledate njihove ponudbe in se z njimi dogovorite o izvedbi.

Izvajalci usposabljanj: 

 • IZZA D.O.O.- praktični seminarji in delavnice za podjetja,…
 • Irena Vrhovnik, coach - vodenje, javno nastopanje, odnosi in komunikacija,….
 • TRANSFORMACIJA D.O.O. - razvoj človeških potencialov,…
 • SIQ - kakovost, proizvodna in tehnična zakonodaja,…
 • INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR - strokovna izobraževanja in delavnice za papirno industrijo
 • CREATOOR GROUP – komunikacija, marketing, strateško vodenje,…
 • B2 – informativne rešitve, računalniški tečaji,… 
 • SITA d.o.o. superučenje tujih jezikov,…
 • LANGUAGE SITTER inovativni pristop k učenju tujih jezikov,… 
 • ACTUM – učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije,… 
 • ENERGOS – razvoj potenciala podjetij,…
 • Plan E – informatizacija delovnega procesa,…
 • Jože Tavčar(UL, Fakulteta za strojništvo) - Modeliranje in prenova procesov, sočasni razvoj, informacijski tok, sistemi kakovosti in metodike konstruiranja,…

Izberete lahko seveda tudi druge izvajalce vendar v vsakem primeru ne pozabite na najavo.

Obveščamo vas, da bodo zahtevki na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije zdaj redno oddani vsakega 20. v mesecu.

Zato vas prosimo, da nam vsa potrdila o izvedenih izobraževanjih, vključno s potrdili o plačilu izobraževanja, pošljete do 5. v mesecu za pretekli mesec, da lahko Projektna pisarna pravočasno pripravi in vnese dokumente v sistem.


Pripeti dokumenti

NAPOVEDOVANJE USPOSABLJANJ S STRANI PARTNERJEV


Partnerji v projektu pošljejo predlog usposabljanj (posamično ali v paketu po več skupaj) Projektni pisarni KocPI. Ta posreduje Skladu napoved in morebitne spremembe usposabljanj vsaj v okviru poročanja (ob predložitvi četrtletnih zahtevkov za izplačilo) oz. po možnosti en mesec, najmanj pa dva tedna pred izvedbo usposabljanja. Sklad lahko v postopku odobritve zahteva obrazložitev namena in smiselnosti usposabljanja, če iz usposabljanja ni razvidna povezava s cilji projekta oz. s kompetenčnim modelom ali v primeru suma negospodarne porabe sredstev. Usposabljanja, ki niso pravilno najavljena in predhodno odobrena, se v projektu ne štejejo kot upravičena. Pri napovedovanju usposabljanj projektne partnerje prosimo, da se držijo spodnjega postopka:

1. Izpolnite Obrazec za napoved usposabljanja in ga pošljite po elektronski pošti na naslov peter.kraljic@alianta.si ter v vednost na lidija.zupancic@icp-lj.si in irena.gregoric@icp-lj.si . Pozor – naslov, ki ga navedete obrazcu, postane fiksen in mora biti enak na vseh ostalih dokumentih, ki sledijo.

2. V Projektni pisarni bomo obrazec pregledali in se, če bo potrebno, z vami pogovorili o podrobnostih. Če je tema zanimiva še za druge partnerje, bomo razposlali novico tudi njim.

3. Opozorila:

 • Sklad se lahko kadarkoli nenapovedano udeleži usposabljanja zato dosledno upoštevajte navodila;
 • usposabljanj se lahko udeležijo izključno le zaposleni v podjetjih partnerstva, ki so bili navedeni na seznamu napotitev, ki ste nam ga oddali. Seznam napotitev se lahko tekom projekta tudi spremeni – tj. se lahko doda ali izbriše katerega od udeležencev.

   

 


Pripeti dokumenti

KocPI - PRIJAVA NA NOVICE O ORGANIZIRANIH IZOBRAŽEVANJIH IN USPOSABLJANJIH


Spoštovani partnerji KocPI-ja!

Leti 2014 in 2015 bosta kar se tiče črpanja sredstev zelo naporni. V osnovi to pomeni, da bo potrebno izvesti veliko izobraževanj in s tem  bo  več dela za vas. Da bi se ognili dodatnim zapletom pri posredovanju informacij glede izobraževanj, razširjamo našo mrežo kontaktov. Če želite, da vaši vodje oddelkov, izmenovodje in drugi, ki poznajo vaše specifične potrebe po znanjih, neposredno dobivajo novice o izbranih usposabljanjih, jih lahko prijavite s spodnjo prijavnico.

Na tem mestu vas tudi pozivamo, da svoje zaposlene redno pošiljate na ponujena usposabljanja, da boste dosegli zastavljene cilje in da bomo v največji možni meri izkoristili sredstva, ki jih imamo na voljo.

 

Vaša projektna pisarna

FOOD CONTACT


FEICA Safe Adhesives for Safe Food Proceedings Available Online Now


FEICA na spodnji povezavi ponuja material s seminarjev, ki so potekali v okviru konference FEICA, Safe Adhesives for Safe Food:

http://www.feica.eu/ehs-sustainability/food-contact