Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
Sodelovanje partnerjev pri pripravi modela kompetenc


 Partnerji aktivno sodelujejo in prispevajo podatke in usmeritve pri pripravi modela kompetenc, in sicer:

 

  • v okviru pripravljalne faze, ki se je izvajala v februarju in marcu 2013

V tej fazi so partnerji prispevali ključne informacije o svojih delovnih mestih (sistemizacija, morebitne predhodno identificirane kompetence iz drugih virov, informacije in poglede zaposlenih, kadrovikov in vodij o tem, kakšna so želena vedenja na zajetih delovnih mestih). Podatke so podjetja posredovala preko srečanj, intervjujev in vprašalnikov. Partnerji bodo tako aktivno sodelovali pri finalizaciji kompetenčnega vprašalnika za delovna mesta.

  • v okviru izvedbene faze, ki se je izvajala konev aprila in v začetki maja 2013

V tej fazi se bo izvajalo merjenje kompetenc posameznikov na izbranih delovnih mestih. Izbrana podjetja bodo sodelovala z zagotavljanjem sodelovanja zaposlenih, vodij in kadrovske službe (organizacija, kontakti zaposlenih, opomniki, časovni roki itd.).

  • v okviru zaključne faze, ki se bo izvajala v maju 2013

Partnerji bodo imeli pomembno vlogo tudi pri izdelavi poročil, identifikaciji prioritetnih področij in okvirnem načrtu usposabljanj. Partnerji bodo dali tudi svoja mnenja, želje in prioritete pri izdelavi navodil za uporabo kompetenčnega modela v prihodnje, da se zagotovi njegova izraba tudi v nadaljevanju projekta in po njegovem izteku na tak način, da kompetenčni model podpira njihove aktivnosti razvoja kadrov.