Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
KoCPI – Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industrijiPodpis Partnerskega sporazuma o sodelovanju v KoCPI
GZS, 17.05.2013

Spoštovani!

Lepo pozdravljeni na spletni strani KoCPI – kompetenčnega centra za razvoj kadrov v papirni industriji.

Inštitut za Celulozo in papir, je kot vodilni partner v projekt povezal 20 podjetij. Od tega jih 18 prihaja iz panoge, eno podjetje je administrativno – finančni partner v projektu ter Inštitut kot vodilni partner v projektu.

V okviru centra želimo doseči povečano sodelovanje med partnerji in večjo pomoč slovenski papirni in papirno-predelovalni industriji v okviru specifičnega področja raziskav in izobraževanja v Sloveniji.

Projekt je nujen za vzdrževanje konkurenčnosti papirne in papirno predelovalne industrije v Sloveniji in predvsem na tržišču celotne Evrope. Slovenska papirna in papirno predelovalna industrija je predvsem izvozno naravnana, kar pomeni hudo konkurenco s strani evropskih papirnic, ki niso le bolje opremljene temveč imajo še vedno podporo matičnih držav pri izobraževanju kadra, ki ga zaposlujejo. V Sloveniji pa na nobenem nivoju javnega izobraževalnega sistema ne obstaja izobraževanje za papirniške strokovnjake.

Ob ugotovljenem pomanjkanju izobraževalnih programov za področje papirne in papirno predelovalne industrije, je glavni namen projekta ustanovitev kompetenčnega centra, v okviru katerega bomo lahko izvajali potrebna izobraževanja za zaposlene v panogi.

 

Naši cilji so:

  • Izdelati kompetenčne modele za izbrane poklicne profile.
  • Oblikovati ustrezne programe usposabljanja, ki bodo zagotavljali manjkajoča znanja po profilih.
  • Vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočali pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic papirničar.
  • Postaviti smernice za zagotavljanje kakovosti in upoštevanje standardov v papirni industriji.
  • Podpreti partnerska podjetja pri patentnih zaščitah in izvajanju marketinških aktivnosti.
  • Informirati ostala podjetja v panogi o obstoju in aktivnostih kompetenčnega centra, ki ga nameravamo vzdrževati tudi po izteku projekta.

Ciljna skupina projekta so vsi zaposleni v panogi, ki pokrivajo različne profile. V sodelovanju s projektnimi partnerji smo opredelili pet ključnih panožnih profilov: upravljalec stroja, vzdrževalec strojev, tehnolog, kontrolor/skrbnik kakovosti, in tržnik papirjev izdelkov iz papirja, ki jih bomo vključili v izobraževanje v okviru kompetenčnega centra.