Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
Projektna pisarna


Za nemoteno izvajanje projekta je odgovoren Inštitut za Celulozo in Papir, kot vodilni partner. V projektni pisarni aktivno sodelujeta dve osebi iz Inštituta za celulozo in papir ter ena oseba iz Replike – administrativno finančnega partnerja v projektu.

Projektni tim sestavljajo:

  • gospa Irena Gregorič, vodja tajništva na Združenju za papirno in papirno-predelovalno industrijo,
  • mag. Peter Kraljič iz Aliante d.o.o., ki bo nudil strokovno pomoč vsem partnerjem in komuniciral s Skladom za razvoj kadrov RS in
  • mag. Lidija Zupančič, ki prihaja iz podjetja Količevo Karton d.o.o. in bo v projektni pisarni skrbela za tekočo in nemoteno komunikacijo ter skupaj s partnerji premagovala vse ovire na poti do znanja.
  • ga. Nevenka Kenda, je vodja računovodstva na Inštitutu za celulozo in papir in skrbi za računovodsko plat projekta.

Projektna pisarna


PROJEKTNA PISARNA - od leve proti desni: Irena Gregorič, Peter Kraljič in Lidija Zupančič

 

Za nemoteno izvajanje projekta je odgovoren Inštitut za Celulozo in Papir, kot vodilni partner. V projektni pisarni aktivno sodelujeta dve osebi iz Inštituta za celulozo in papir ter ena oseba iz Aliante – administrativno finančnega partnerja v projektu.

Projektni tim sestavljajo:

  • gospa Irena Gregorič, vodja tajništva na Združenju za papirno in papirno-predelovalno industrijo,
  • mag. Peter Kraljič iz Aliante d.o.o., ki bo nudil strokovno pomoč vsem partnerjem in komuniciral s Skladom za razvoj kadrov RS in
  • mag. Lidija Zupančič, ki prihaja iz podjetja Količevo Karton d.o.o. in bo v projektni pisarni skrbela za tekočo in nemoteno komunikacijo ter skupaj s partnerji premagovala vse ovire na poti do znanja.