Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
Partnerji v projektu


V partnerstvo so vključena tako mala kot srednja in velika podjetja iz papirne in papirno predelovalne industrije. Poleg vodilnega partnerja, Inštituta za celulozo in papir, je v projekt vključenih 18 panožnih podjetij, od tega tri velika:

ter 15 mikro, malih oziroma srednjih podjetij:

Administrativno - finančni partner  v projektu je od 1.6.2013 podjetje Alianta d.o.o..

 

Vsi sodelujoči partnerji prepoznavamo potrebo po ponovni vzpostavitvi in kontinuiteti kakovostnega izobraževanja kadrov v panogi, saj se ob praznini, ki je nastala z ukinitvijo formalnega izobraževalnega programa papirničar, papirniški tehnik, soočamo z neustrezno usposobljenimi kadri za področje papirne in papirno-predelovalne industrije. Izpad rednega izobraževalnega programa za podjetja v panogi predstavlja oviro za razvoj in konkurenčnost na trgu, saj morajo podjetja v ustrezno usposabljanje zaposlenih vlagati dodatne napore in finančna sredstva, ki bi jih sicer lahko namenili razvoju produktov in storitev. Ta vidik je pomemben tako za velika kot mala in srednja podjetja, ki so se odločila za sodelovanje v projektu.