Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji
Namen kompetenčnega centra


 V okviru kompetenčnega centra želimo doseči povečano sodelovanje med partnerji in večjo pomoč slovenski papirni in papirno-predelovalni industriji v okviru specifičnega področja raziskav in usposabljanja v Sloveniji, ki jo lahko podjetjem nudijo strokovnjaki Inštituta za celulozo in papir. V izvajanje usposabljanj se bodo aktivno vključevali tudi strokovnajaki na posameznih področjih, ki so zaposleni v partnerskih podjetjih. Vsaj polovico usposabljanj bomo tako izvedli znotraj partnerskega kozorcija. Zaposlenim v panogi bomo pripravili usposabljanja za vse poklicne profile, obravnavane pa bodo naslednje teme:

  • osnovna papirniška znanja,
  • trajnostne okoljske tehnologije pri proizvodnji različnih izdelkov iz papirja,
  • vzdrževanje strojev in naprav,
  • proizvodnja energije iz odpadkov,
  • recikliranje odpadnih vod – regeneracija,
  • ocenjevanje vplivov na okolje pri postopkih reciklaže različnih produktov,
  • načrtovanje ekoloških proizvodov.