Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji

Novice


Arhiv: PAMETNA SPECIALIZACIJA

Spoštovani!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v tem tednu začelo javno razpravo o Strategiji pametne specializacije, strateškem in izvedbenem načrtu za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev. Predlog Strategije, ki jo je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in deležniki iz gospodarstva, raziskovalnega sektorja in druge zainteresirane javnosti, je namreč predpogoj za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov v prihodnji finančni perspektivi 2014-2020 na področju vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije (t.i. tematski cilj 1).
Osnutek SPS, v katerem se že jasno začrtane predlagane prioritete (nekoliko manj pa je v tej fazi razdelan tehnični del, npr. spremljanje) je objavljen na spletni strani MGRT, na povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/strategija_pametne_specializacije_2014_2020/

Veseli bodo konstruktivnih pripomb na pripravljen dokument, ki jih zbirajo do 6.9..2013 na naslovu s3.mgrt@gov.si

Naj ob tem omenimo še ambicijo ministrstva, da dokument skupaj s Strategijo razvoja Slovenije sprejmejo še v septembru 2013.
 

Fotogalerija