Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji

Novice


Arhiv: Vabilo na podelitev diplom Papirne šole

 

Združenje za papirno in papirno-predelovalno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije je letos skupaj z Inštitutom za celulozo in papir (ICP) organiziralo 76-urno usposabljanje z naslovom Papirna šola, ki je zaposlenim v papirni industriji omogočilo pridobitev temeljnih strokovnih znanj o procesu proizvodnje papirja. To je pomemben dosežek ob dejstvu, da v Sloveniji že desetletje ni možno nobeno formalno strokovno izobraževanje s področja papirne industrije, slovenske papirnice pa danes spadajo med največje  slovenske izvoznike.

Prav kadri in izobraževanje so poleg visokih stroškov energentov v Sloveniji za tradicionalno in hkrati trajnostno usmerjeno papirno industrijo največji izziv tako danes kot za v prihodnje.

 

Z organizacijo in izpeljavo prve papirne šole si je panoga začrtala temelje za nadaljnjo nadgradnjo »lastnega« sistema izobraževanja kadrov, saj morajo, kot omenjeno, vse svoje zaposlene dodatno usposobiti za delo v papirni industriji. ICP bo prevzel vlogo organizatorja, koordinatorja in izvajalca izobraževanja v panogi tudi v prihodnje, po poteku projekta v avgustu 2015, in tako uresničeval svoje poslanstvo » postati referenca znanja za papirno industrijo v Sloveniji«.

V petek, 18.4.2014 ob 9:00, bomo v dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije slovesno zaokrožili prvo »Papirno šolo« s  podelitvijo diplom prvim 60 diplomantom Papirne šole

 

VABILO

 

Fotogalerija