Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji

Novice


Arhiv: Vabilo na podelitev diplom Šole Hidravlike

 

Inštitut za celulozo in papir je v okviru projekta KocPI organiziral 138-urno usposabljanje z naslovom Šola pogonsko krmilne hidravlike. 

Z organizacijo in izpeljavo različnih izobraževanj si je panoga začrtala temelje za nadaljnjo nadgradnjo »lastnega« sistema izobraževanja kadrov, saj morajo vse svoje zaposlene dodatno usposobiti za delo v papirni industriji. ICP bo prevzel vlogo organizatorja, koordinatorja in izvajalca izobraževanja v panogi tudi v prihodnje, po poteku projekta v avgustu 2015, in tako uresničeval svoje poslanstvo » postati referenca znanja za papirno industrijo v Sloveniji«.

V ponedeljek 22.9. 2014 ob 10:00, bomo v dvorani F na Gospodarski zbornici Slovenije slovesno zaokrožili Šolo Hidravlike z podelitvijo diplom udeležencem usposabljanja. 

 

VABILO

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija