Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji

Novice


Arhiv: PODELITEV DIPLOM DIPLOMANTOM PAPIRNE ŠOLE

Na velikonočni petek, 18.4.2014, smo na Gospodarski zbornici Slovenije podelili 65 diplom diplomantom Papirne šole, ki jo je organiziral Inštitut za celulozo in papir v sodelovanju z Združenjem Papirne in papirno-predelovalne industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Diplomanti prihajajo iz Inštituta za celulozo in papir in štirih slovenskih papirnic:

  • Papirnica Vevče,
  • Paloma
  • Količevo Karton in
  • Vipap.

Papirno šolo je vodil predavatelj gospod Stane Antončič, ki zase pravi, da se nerad izpostavlja  pa vendar je pri svojih slušateljih pustil globok vtis.  

Papirna šola je bila organizirana kot 76-urno usposabljanje, ki je zaposlenim v papirni industriji omogočilo pridobitev temeljnih strokovnih znanj o procesu proizvodnje papirja. To je pomemben dosežek ob dejstvu, da v Sloveniji že desetletje ni možno nobeno formalno strokovno izobraževanje s področja papirne industrije, slovenske papirnice pa danes spadajo med največje  slovenske izvoznike.

Prav kadri in izobraževanje so poleg visokih stroškov energentov v Sloveniji za tradicionalno in hkrati trajnostno usmerjeno papirno industrijo največji izziv tako danes kot za v prihodnje.

Z organizacijo in izpeljavo prve papirne šole si je panoga začrtala temelje za nadaljnjo nadgradnjo »lastnega« sistema izobraževanja kadrov, saj morajo, kot omenjeno, vse svoje zaposlene dodatno usposobiti za delo v papirni industriji.

Čestitke vsem diplomantom Papirne šole.

Uvodni nagovor direktorice Inštituta za celulozo in papir, gospe Mateje Mešl

Gostje, govorniki in diplomanti Papirne šole.

 Diplomanti, direktorji in kadroviki iz podjetij Količevo Karton, Paloma, Papirnica Vevče, Vipap Videm Krško in z Inštituta za celulozo in papir.

Fotogalerija