Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji

Novice


Arhiv: PAPIRNA ŠOLA SE ZAKLJUČUJE

Oktobra 2013 se je v organizaciji KocPI začela "Papirna šola", ki jo je izvajal g. Stane Antončič. Gospod Antončič je v papirni industriji dobro poznan, saj je bil včasih zaposlen v Papirnici Vevče, kasneje pa je svoj stik s papirno idustrijo ohranjal preko poučevanja na Srednji šoli tiska in papirja v Ljubljani. 

Papirna šola je obsegala 76 ur in se je izvajala enkrat tedensko na treh različnih lokacijah. 

Ob torkih v Količevo Kartonu, kjer so .šolo obiskovali zaposleni iz Papirnice Vevče in Koičevo Kartona, ob sredah v Palomi v Sladkem Vrhu in ob četrtkih v Vipapu v Krškem. 

Papirna šola na lokacijah Paloma in Vipap je že zaključena. Vsi, ki so obiskovali predavanja in opravljali zakjučni pisni izpit so le-tega uspešno opravili. Čestitamo.

V Količevo Kartonu jih čaka še zadnje predavanje in pisni preiskus. Vsem želimo veliko uspeha. 

 

Fotogalerija